Ik ben langer dan een maand gedetineerd

Gaat u in detentie? Moet u bijvoorbeeld een straf uitzitten in de gevangenis of verblijft u in een tbs-kliniek? Geef dit binnen 1 week nadat u in detentie bent gegaan aan ons door. U gebruikt hiervoor het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Uw Wajong-uitkering stopt als u langer dan een maand gedetineerd bent. Hierover ontvangt u een brief van ons.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Na uw detentie

Na uw detentie kunt u mogelijk weer een Wajong-uitkering krijgen. Wilt u na uw detentie weer een Wajong-uitkering? Geef ons dat dan zo snel mogelijk schriftelijk door. Stuur ook uw ontslagbewijs mee. Wij beoordelen dan of u weer een Wajong-uitkering kunt krijgen.

Stuur uw brief en ontslagbewijs naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam