Werk vinden en behouden

Een participatieplan opstellen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk

Werk zoeken met begeleiding door een re-integratiebedrijf

Heeft u hulp nodig bij het zoeken naar werk? Dan kan uw arbeidsdeskundige of adviseur werk u aanmelden bij een re-integratiebedrijf. Een adviseur van het re-integratiebedrijf helpt u dan met het vinden van werk dat bij u past. Dat kan ook een leerwerkplek zijn. Volgt u een opleiding? Dan kan de adviseur u helpen om een stageplek te vinden.

Kan ik zelf een re-integratiebedrijf kiezen?

Als u in aanmerking komt voor een re-integratietraject, dan kunt u samen met een arbeidsdeskundige van UWV of met een adviseur werk, een re-integratiebedrijf kiezen. U kunt alleen kiezen voor een re-integratiebedrijf waarmee UWV een overeenkomst heeft gesloten. Samen met de re-integratiedeskundige van dit bedrijf stelt u een plan op hoe u weer werk gaat vinden. Als wij uw plan goedkeuren, dan kunt u daar meteen mee beginnen. UWV betaalt de kosten van het re-integratiebedrijf. U kunt geen re-integratiebedrijf kiezen waarmee wij geen overeenkomst hebben gesloten.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over mijn re-integratiebedrijf?

Als u niet tevreden bent over uw re-integratiebedrijf, dan bespreekt u dit eerst met uw re-integratiebedrijf. Komt u er niet uit met het re-integratiebedrijf? Neem dan contact op met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk. Hij kan dan samen met u in gesprek gaan met het re-integratiebedrijf. Wilt u daarna nog een klacht indienen? Dan kunt u dit doen bij het re-integratiebedrijf.