Werk vinden en behouden

Een participatieplan opstellen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk

Als UWV vindt dat u arbeidsvermogen heeft, dan heeft u een gesprek met een arbeidsdeskundige of adviseur werk. Tijdens dit gesprek maakt u samen met de arbeidsdeskundige of de adviseur werk een participatieplan. Hierin staan de afspraken die u met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk heeft gemaakt over welke activiteiten u gaat doen om passend werk te vinden en te houden: uw re-integratieactiviteiten. U spreekt bijvoorbeeld af dat een re-integratiebedrijf u gaat helpen bij het vinden van werk.

Aan de slag met uw participatieplan

U gaat met uw participatieplan aan de slag. De arbeidsdeskundige of adviseur werk helpt u bij het zoeken naar een baan die bij u past. Soms kan hij u zelfs passend werk aanbieden. Dat is werk dat past bij uw mogelijkheden. Dit kan een betaalde baan zijn bij een bedrijf. Maar het kan ook een leerwerkplek zijn.

Maakt u nieuwe afspraken met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk? Dan past hij uw participatieplan aan.