Werk vinden en behouden

Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan kan UWV u helpen bij het vinden en behouden van werk dat past bij uw mogelijkheden. Samen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk bespreekt u wat voor u passend werk is. En welke mogelijkheden u heeft om (weer) te gaan werken. De afspraken die u hierover maakt, zet de arbeidsdeskundige of adviseur werk in een participatieplan. 

Heeft u nu al begeleiding bij uw re-integratie? Dan blijft dat zo. Wordt u nu niet actief begeleid bij het vinden van werk? Dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een gesprek met een arbeidsdeskundige of adviseur werk.