Een opleiding volgen

Studiefinanciering en levenlanglerenkrediet

Als u een opleiding volgt, ontvangt u een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon als u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen. Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan ontvangt u een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.

Let op: dit geldt ook als u daarnaast recht heeft op:

  • studiefinanciering, of;
  • een tegemoetkoming scholieren, of;
  • een levenlanglerenkrediet.