Een opleiding volgen

Studiefinanciering en levenlanglerenkrediet

Krijgt u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Of ontvangen uw ouders tijdens uw opleiding nog kinderbijslag voor u? Dan is de Wajong-uitkering maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon.
Heeft u een levenlanglerenkrediet? Als u arbeidsvermogen heeft, dan ontvangt u een uitkering van maximaal 70% van het minimum(jeugd)loon. Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan ontvangt u een uitkering van maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.

Wat is een levenlanglerenkrediet?

Gaat u een opleiding volgen en heeft u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u tot en met de leeftijd van 54 jaar een levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.