Een opleiding volgen

Studiefinanciering en levenlanglerenkrediet

Krijgt u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? Of ontvangen uw ouders tijdens uw opleiding nog kinderbijslag voor u? Dan is de Wajong-uitkering maximaal 25% van het minimumloon.
Heeft u een levenlanglerenkrediet? Als u arbeidsvermogen heeft, dan ontvangt u een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Heeft u geen arbeidsvermogen? Dan ontvangt u een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.

Wat is een levenlanglerenkrediet?

Gaat u een opleiding volgen en heeft u geen recht op studiefinanciering? Dan kunt u tot en met de leeftijd van 54 jaar een levenlanglerenkrediet aanvragen bij DUO. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl.

Let op: volgt u een opleiding of gaat u een opleiding volgen? Dan krijgt u vanaf 1 september 2020 ook een volledige Wajong-uitkering als u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren krijgt. Dit betekent voor u het volgende:

  • Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan krijgt u een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon.
  • Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan krijgt u een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.