Een opleiding volgen

Betaald werk of vrijwilligerswerk naast mijn opleiding

Als u het aankunt, kunt u naast uw opleiding een bijbaan nemen of vrijwilligerswerk doen. Hiermee doet u werkervaring op en vergroot u uw netwerk. Ook voor uw bijbaan kunt u ons vragen om ondersteuning. U kunt bijvoorbeeld begeleiding krijgen van een jobcoach of hulpmiddelen aanvragen. Voor het doen van vrijwilligerswerk heeft u geen toestemming van UWV nodig. Maar geef het wel altijd aan ons door. Het kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Wij kijken of vrijwilligerswerk past in de afspraken in uw participatieplan. Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het vrijwilligerswerk dan ook door aan uw begeleider.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Gevolgen voor de hoogte van mijn uitkering

Volgt u een opleiding? En verdient u met een bijbaan minder dan 20% van het wettelijk minimumloon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot maximaal 70% van het minimumloon. Hoe meer u verdient met werken, hoe meer u meestal overhoudt. De uitkering kan uw inkomsten uit werk aanvullen tot maximaal 100% van het minimumloon.n uw inkomsten uit werk aanvullen tot maximaal 100% van het minimumloon.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010.