Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Wanneer verandert mijn Wajong-uitkering?

Verandert er iets in uw situatie? Dan kan mogelijk de hoogte van uw Wajong-uitkering veranderen als:

  • het minimumloon verandert (meestal gebeurt dat op 1 januari of 1 juli);
  • u 27 jaar of ouder bent, en u 7 jaar of langer hulp heeft bij het vinden en houden van werk. U gaat dan over van de werkregeling naar de voortgezette werkregeling van Wajong 2010;
  • uw arbeidsvermogen verandert.

Als de hoogte van uw Wajong-uitkering verandert, dan ontvangt u meestal een betaalspecificatie.

Wanneer verandert mijn toeslag

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan heeft u een aantal extra plichten. De hoogte van uw toeslag kan veranderen als:

  • uw leefsituatie verandert;
  • de inkomsten van u of uw partner of daarmee gelijkgestelde persoon veranderen;
  • u gaat werken;

U moet wijzigingen binnen 1 week nadat het bij u bekend is of bekend had kunnen zijn doorgeven aan UWV. Wijzigingen in uw persoonlijke, werk- of inkomenssituatie geeft u door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Wordt uw gezondheid beter of slechter? Geef dit dan aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)'. Doe dit altijd binnen 1 week nadat dit bij u bekend was. Of bekend had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)