Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Wanneer staat de Wajong-uitkering op mijn rekening?

Wij betalen de uitkering rond de 20e van elke maand. De bank heeft daarna meestal nog 3 werkdagen nodig om het geld bij te schrijven op uw rekening. Bekijk het overzicht met volgende betaaldatums, zodat u weet wanneer wij gaan betalen. Wilt u weten of wij uw uitkering hebben betaald? Ga dit dan eerst na bij uw bank.

Bij elke betaling van uw Wajong-uitkering ontvangt u een betaalspecificatie. Daarop ziet u hoe uw netto-uitkering is berekend. De specificatie staat rond de 20e van de maand voor u klaar op Mijn UWV bij Mijn Documenten. In december betalen wij uw uitkering eerder. De specificatie staat dan ook eerder voor u klaar.

Heeft u aangegeven dat u uw betaalspecificaties per post wilt ontvangen? Dan krijgt u niet elke maand een betaalspecificatie. U ontvangt alleen een specificatie per post in de volgende gevallen:

  • Na de eerste betaling van uw uitkering.
  • Als de hoogte van uw uitkering meer dan € 1 verandert.
Bekijken betaalspecificatie

Belasting en premies

Het bedrag dat u op uw rekening krijgt, is uw netto-uitkering. Want UWV heeft de loonbelasting en premies van uw bruto-uitkering afgetrokken. UWV betaalt deze bedragen voor u aan de Belastingdienst.