Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Jonggehandicaptenkorting en Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u recht heeft op Wajong, kunt u jonggehandicaptenkorting krijgen. Ook ontvangt u misschien een Tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Jonggehandicaptenkorting

De jonggehandicaptenkorting is een bedrag dat u minder aan belasting betaalt als u recht heeft op Wajong. De hoogte van de jonggehandicaptenkorting is in 2020 € 749 netto.

Hoe krijg ik de jonggehandicaptenkorting?

  • Betalen wij u een Wajong-uitkering? Of heeft u naast uw Wajong-uitkering een WAO-, WAZ- of WIA-uitkering? Dan verrekenen wij de korting met uw uitkering. U hoeft dan niets te doen.
  • Heeft u inkomsten uit werk? En past uw werkgever de loonheffingskorting voor u toe? Dan kunt u in de volgende gevallen aan uw werkgever vragen de jonggehandicaptenkorting toe te passen:
    • U ontvangt geen Wajong-uitkering meer omdat u zelf genoeg verdient. Maar u heeft nog wel recht op Wajong 2010. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon.
    • U ontvangt uw uitkering via uw werkgever. Uw werkgever kan de korting dan verrekenen met uw loon en uw uitkering.
  • U kunt de korting zelf terugvragen bij de Belastingdienst.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Als u op 1 juli recht heeft op een Wajong-uitkering, krijgt u datzelfde jaar ook de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten. Dit is een vergoeding voor de extra ziektekosten die u maakt. De tegemoetkoming voor 2020 is € 182,69 netto. Wij maken de tegemoetkoming eind september aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

Krijgt u uw uitkering via uw werkgever of een organisatie? Dan ontvangt u deze tegemoetkoming via de werkgever of de organisatie.