Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering als ik kan werken?

Als ik een baan heb gevonden

Heeft u betaald werk gevonden of gaat u meer werken? Geef dit dan binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn aan UWV door.

Als u (meer of minder) gaat werken, verandert meestal de hoogte van uw uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Voorschot op uw uitkering

Gaat u (meer) werken? Dan verandert meestal de hoogte van uw Wajong-uitkering. Als UWV nog niet zeker weet hoe hoog uw uitkering wordt, dan zetten wij deze om in een voorschot. Wij nemen hierover contact met u op.

Om de hoogte van het voorschot te bepalen, schatten wij in hoe hoog uw inkomsten de komende periode (meestal 6 maanden) ongeveer zijn. Wij berekenen dan hoe hoog uw uitkering ongeveer wordt.

Blijkt achteraf dat u te weinig voorschot van ons heeft gekregen? Dan krijgt u een nabetaling. Heeft u te veel voorschot ontvangen? Dan moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen. U krijgt hierover dan een brief.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u (meer of minder) gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010.

Loonheffingskorting

Als u een uitkering krijgt, heeft u recht op loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies volksverzekeringen.

Kijk op Loonheffingskorting voor meer informatie.