Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering als ik kan werken?

Als u jonger bent dan 27 jaar, dan geldt het volgende:

  • Verdient u minder dan 20% van het wettelijk minimum(jeugd)loon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot 70% van het minimum(jeugd)loon.
  • Verdient u 80% of meer van het wettelijk minimum(jeugd)loon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot 100% van het minimum(jeugd)loon.
  • Verdient u tussen de 20% en 80% van het wettelijk minimum(jeugd)loon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot een percentage dat ligt tussen 70% en 100% van het minimum(jeugd)loon.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u werkt? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010

Bent u 27 jaar of ouder? En heeft u 7 jaar of langer hulp bij het vinden en houden van werk? Dan valt u onder de voortgezette werkregeling van Wajong 2010. Voor u geldt dan het volgende:

  • Verdient u minder dan 20% van het wettelijk minimumloon of werkt u niet? Dan vult de uitkering uw loon aan tot 70% van het minimumloon.
  • Verdient u 20% of meer van het wettelijk minimumloon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot het minimumloon.
  • Verdient u 20% of meer van het wettelijk minimumloon? En valt u onder de Bremanregeling? Dan vult de uitkering uw loon aan tot maximaal 120% van het minimumloon.