Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering als ik helemaal niet kan werken?

Als u niet kunt werken, is de uitkering 75% van het minimumloon. Tussen uw 18e en 21e jaar berekenen wij uw uitkering op basis van het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon gaat elk jaar dat u ouder wordt een stukje omhoog. Vanaf uw 21e jaar berekenen we uw uitkering op basis van het minimumloon.

Hogere uitkering als ik hulp nodig heb

UWV kan uw uitkering verhogen als u langere tijd hulp of verzorging van anderen nodig heeft. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden.

Andere manieren om mijn inkomsten aan te vullen

Kunt u niet rondkomen van uw uitkering? Dan kunnen sommige regelingen en toeslagen u misschien helpen. Bijvoorbeeld een toeslag van UWV of de Belastingdienst. Meer informatie over een toeslag van UWV leest u op uwv.nl/toeslag.

Misschien toch werken?

Wij verwachten niet dat u actief op zoek gaat naar werk. Maar ziet u zelf mogelijkheden om (vrijwilligers)werk te doen? Dan kan dat natuurlijk altijd. Geef dit wel binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn, aan ons door.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft