Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering als ik een opleiding volg?

Betaald werk of vrijwilligerswerk tijdens mijn opleiding

Als u het aankunt, mag u naast uw school of studie een bijbaan nemen of vrijwilligerswerk doen. Dit is zelfs aan te raden omdat u er werkervaring mee opdoet en u uw netwerk vergroot. Voor het doen van vrijwilligerswerk, heeft u geen toestemming nodig van UWV. Maar geef het wel altijd aan ons door. Doe dat binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn. Het vrijwilligerswerk kan namelijk iets zeggen over uw mogelijkheden om te werken. Wij kijken of vrijwilligerswerk past in de afspraken in uw participatieplan. Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het vrijwilligerswerk dan ook door aan uw begeleider.

Gevolgen voor de hoogte van mijn uitkering

Welke gevolgen inkomsten uit werk voor u hebben, ligt aan uw situatie:

  • Volgt u een opleiding en ontvangt u studiefinanciering (geen levenlanglerenkrediet) of een tegemoetkoming scholieren? Of ontvangen uw ouders tijdens uw opleiding nog kinderbijslag voor u? Dan valt u onder de studieregeling van Wajong 2010. U ontvangt dan een Wajong-uitkering van maximaal 25% van het minimumloon.
    Heeft u daarnaast een betaalde bijbaan? En verdient u tot 25% van het minimumloon? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.
    Verdient u met uw werk meer dan 25% van het minimumloon? Dan heeft dit wel gevolgen voor uw uitkering.

    Let op: Vanaf 1 september 2020 krijgt u ook een volledige Wajong-uitkering als u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt. Dit betekent voor u het volgende:
  • Heeft u arbeidsvermogen of kunt u dit ontwikkelen? Dan krijgt u een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon.
  • Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan krijgt u een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.
  • Volgt u een opleiding en ontvangt u een levenlanglerenkrediet? En verdient u met een bijbaan minder dan 20% van het wettelijk minimumloon? Dan vult de uitkering uw loon aan tot maximaal 70% van het minimumloon. Hoe meer u verdient met werken, hoe meer u meestal overhoudt. De uitkering kan uw inkomsten uit werk aanvullen tot maximaal 100% van het minimumloon.

Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn? Ga dan naar de Rekenhulp Wajong 2010.

Vergoeding voor vrijwilligerswerk

Krijgt u voor uw vrijwilligerswerk een vergoeding? Dan heeft dit geen gevolgen voor de hoogte van uw uitkering als u niet meer krijgt dan de maximale vergoeding. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan € 170 per maand. En het totale bedrag mag niet hoger zijn dan € 1.700 per kalenderjaar. Deze bedragen zijn inclusief een eventuele reiskostenvergoeding. Ontvangt u een hogere vergoeding? Dan heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft