Mijn inkomsten tijdens Wajong 2010

Hoe hoog is mijn Wajong-uitkering als ik een opleiding volg?

Gaat u naar school of studeert u? Als u arbeidsvermogen heeft of kunt ontwikkelen, dan ontvangt u een Wajong-uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan ontvangt u een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.

Let op: als u een Wajong-uitkering ontvangt, dan heeft u daarnaast misschien ook recht op:

  • studiefinanciering, of;
  • een tegemoetkoming scholieren, of;
  • een levenlanglerenkrediet.

Hogere uitkering omdat ik extra hulp nodig heb

Heeft u langere tijd hulp en verzorging nodig van anderen? Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden? Dan kunt u misschien een hogere uitkering krijgen van maximaal 100% van het minimumloon. Wij beoordelen dit. Hoe hoog uw uitkering precies wordt, staat in de beslissing.