De beslissing over mijn Wajong-aanvraag

Na de gesprekken met UWV, krijgt u een brief met de beslissing over uw Wajong-aanvraag.

Brief met de beslissing

In de brief met de beslissing staat of u een Wajong-uitkering krijgt. Daarin staat ook hoe hoog de bruto-uitkering is. Hoeveel de netto-uitkering is, leest u in de betaalspecificatie. Die krijgt u als wij uw Wajong-uitkering de eerste keer betalen.

In de beslissing staat ook of wij u helpen bij het vinden en behouden van werk. Hoe wij u helpen staat in uw participatieplan. Daar kunt u meteen mee aan de slag.
Als werken (nog) niet lukt, dan staat in de beslissing ook of u een uitkering krijgt.

Wanneer krijg ik de beslissing?

In de ontvangstbevestiging van uw aanvraag staat wanneer u de beslissing krijgt. Meestal is dat binnen 14 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Geen Wajong 2010

Beslissen wij dat u geen Wajong krijgt? Ga dan na hoe u zelf genoeg kunt verdienen. Zolang u geen inkomsten uit werk heeft, kunt u misschien een bijstandsuitkering aanvragen. Op werk.nl kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Daar staat ook informatie over werk zoeken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw Wajong-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing