Ik heb geen mogelijkheden om te werken

Heeft u nu en in de toekomst geen mogelijkheden om te werken? Dan zorgt de Wajong voor inkomsten: een Wajong-uitkering. De Wajong-uitkering is 75% van het minimum(jeugd)loon.

Als UWV beoordeelt dat u recht heeft op Wajong 2010, gaat de uitkering in op de datum waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.