De beoordeling van mijn arbeidsvermogen

Heeft u Wajong 2010? Dan heeft UWV beoordeeld of u met uw ziekte of handicap kunt werken. Dit noemen we arbeidsvermogen. U heeft een brief met een definitieve beslissing ontvangen, waarin staat of u arbeidsvermogen heeft. Ook als u opnieuw Wajong aanvraagt, beoordelen de arts en arbeidsdeskundige of u arbeidsvermogen heeft.