Door de wet Vereenvoudiging Wajong gaan de verschillende soorten Wajong meer op elkaar lijken. Maar u blijft vallen onder oude Wajong, Wajong 2010 of Wajong 2015. Er komt dus geen Wajong 2021. De veranderingen gaan in op 2 momenten:

Veranderingen vanaf 1 september 2020:

  • Heeft u Wajong 2010? Dan ontvangt u een volledige Wajong-uitkering als u een opleiding volgt.
  • Heeft u Wajong 2015? Dan kunt u ook een Wajong-uitkering krijgen als u een opleiding volgt.

Veranderingen vanaf 1 januari 2021:

  • Wij gaan de hoogte van uw Wajong-uitkering op een andere manier berekenen. Vanaf 15 januari 2021 kunt u op uw betaalspecificatie zien hoe hoog uw uitkering precies is. De betaalspecificatie vindt u op uwv.nl/mijnuwv.
  • Als u (meer) gaat werken, blijft uw inkomen gelijk of wordt hoger. Zou u er in de nieuwe regeling toch op achteruit gaan? Dan kunt u een garantiebedrag krijgen.
  • Is uw Wajong-uitkering gestopt, maar wordt uw gezondheid slechter? Dan kunt u langer terugvallen op een Wajong-uitkering.
  • Heeft u oude Wajong? Dan kunt u straks zelf uw Wajong stoppen.

Bekijk hier wat er voor u verandert

Beslisboom: Wat verandert er voor mij?

Wat er precies voor u verandert, ligt aan uw situatie. Bijvoorbeeld welke Wajong u heeft of had. En of u arbeidsvermogen heeft.

Wat houdt het garantiebedrag in?

Misschien zou u met de nieuwe regels een lagere uitkering krijgen, dan met de oude regels. U kunt dan een garantiebedrag krijgen.

Rekenhulp: Wajong vanaf 2021

In het najaar vindt u hier een rekenhulp. Hiermee berekent u de hoogte van uw totale bruto inkomsten per maand vanaf 2021.