Werk vinden en behouden

Een werkplan opstellen met de arbeidsdeskundige of adviseur werk

Als UWV vindt dat u arbeidsvermogen heeft, dan krijgt u een gesprek met een arbeidsdeskundige of adviseur werk. Tijdens dit startgesprek maakt u samen met de arbeidsdeskundige of de adviseur werk een werkplan. Hierin staan de afspraken die u met de arbeidsdeskundige of met de adviseur werk maakt over welke activiteiten u gaat doen om passend werk te vinden en te houden: uw re-integratieactiviteiten. Ook bespreekt u hoeveel tijd hiervoor nodig is. Bij re-integratieactiviteiten moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • een re-integratietraject;
  • een training of opleiding;
  • een werkervaringsplaats.

Uw werkplan heet ook wel uw ‘re-integratievisie ’.