Mijn situatie verandert tijdens oude Wajong

Mijn gezondheid verandert

Geef veranderingen in uw gezondheid altijd door aan UWV met het formulier Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong). Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend was. Of bekend had kunnen zijn. U verstuurt het formulier daarna via de post aan ons op. Ons adres staat op het formulier. Als u documenten met gezondheidsgegevens meestuurt, zet dan ‘medisch geheim’ op de envelop.

Doorgeven wijzigingen in uw gezondheid (Wajong)

Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke-, werk- of inkomenssituatie? Dan geeft u dit door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

Misschien een gesprek met onze arts of arbeidsdeskundige

Misschien kunt u meer of minder verdienen, omdat uw gezondheid is veranderd. Soms krijgt u dan van ons een uitnodiging voor een gesprek met onze arts en een arbeidsdeskundige. Sommige mensen krijgen geen uitnodiging voor een gesprek. Bijvoorbeeld als wij voldoende informatie hebben van uw (huis)arts, specialist of instelling.

Voorbereiding op uw gesprek

  • Denk na over uw mogelijkheden. Wat is moeilijk voor u?
  • Zet uw vragen op een rij en neem ze mee.
  • Als u dat prettig vindt: neem iemand mee naar het gesprek.

Wat moet ik meenemen?

Neem voor het gesprek met de verzekeringsarts mee:

  • Als u medicijnen gebruikt: uw medicijnen (in de originele verpakking met uw naam erop). Of een actueel overzicht van uw medicijnen (medicatieoverzicht). Dit kunt u krijgen bij uw apotheek.
  • Verslagen van uw eigen huisarts of specialist die u nog niet heeft meegestuurd met de aanvraag. De verzekeringsarts krijgt zo een completer beeld van uw situatie.