Mijn situatie verandert tijdens oude Wajong

Ik ga werken of stop met werken

U mag naast uw uitkering altijd werken. Geef al uw (vrijwilligers)werk aan ons door. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Wat betekent het voor mijn oude Wajong-uitkering?

Als u gaat werken, verdient u zelf geld. De hoogte van uw Wajong-uitkering kan dan veranderen. 

Wilt u alvast berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Bekijk dan de Rekenhulp: Oude Wajong.

Krijg ik een nieuwe beoordeling?

De eerste 5 jaar dat u werkt, kan de hoogte van uw Wajong-uitkering veranderen. Maar uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk. Wordt u weer ziek of stopt uw werk? Dan krijgt u gewoon weer uw oude Wajong-uitkering. Pas als u 5 jaar heeft gewerkt, krijgt u een nieuwe beoordeling. Wij kijken dan naar de inkomsten die u het laatst verdiende. U krijgt misschien een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Wordt uw percentage lager dan 25%? Dan stopt uw Wajong-uitkering volledig.

Wat gebeurt er als mijn werk stopt?

Uw werk kan op allerlei manieren ophouden. Bijvoorbeeld omdat uw contract stopt. Houdt uw werk op? Geef deze wijziging dan door aan UWV. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Bent u aan het werk tijdens de Wajong maar wordt u ontslagen? Dan kunt u voor de uren die u werkte een WW-uitkering aanvragen. Hoelang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u gewerkt heeft. Krijgt u geen WW-uitkering meer? Dan krijgt u weer een oude Wajong-uitkering.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft