Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn plichten met oude Wajong

Werk mee aan medische behandelingen

U bent verplicht om u medisch te laten behandelen of de aanwijzingen van een arts op te volgen. Dit kan ook een arts of specialist zijn van buiten UWV. U mag uw genezing niet belemmeren. Daarom moet u werken aan uw herstel en voorkomen dat u (nog meer) arbeidsongeschikt raakt.