Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn plichten met oude Wajong

Geef wijzigingen door

Als er iets verandert in uw leefsituatie, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van uw oude Wajong-uitkering. U bent daarom verplicht deze informatie aan ons door te geven. Binnen 1 week nadat dit bij u bekend is, of bekend had kunnen zijn, moet u het bij UWV hebben gemeld.

De meest voorkomende veranderingen die u moet doorgeven, zijn:

Veranderingen in uw (vrijwilligers)werk of inkomsten
 • U gaat meer of minder verdienen.
 • U gaat werken.
 • U start een bedrijf.
 • U stopt met werken.
 • U gaat meer of minder (vrijwilligers)werk doen.
 • U doet een vriendendienst of helpt iemand met een klus.
 • U werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB).
 • U krijgt, naast uw Wajong-uitkering, een andere uitkering of heeft die aangevraagd.
 • U krijgt andere inkomsten dan loon. Bijvoorbeeld een aanvulling op uw uitkering of een verandering in uw (pre)pensioen. Of u laat vakantiebonnen uitbetalen.
Veranderingen in uw leefsituatie
 • Uw persoonlijke gegevens veranderen. U wilt bijvoorbeeld een verblijfsadres doorgeven of u krijgt een nieuw rekeningnummer.
 • U begint met een opleiding of u heeft net een opleiding afgerond.
 • U heeft geen geldige verblijfsstatus (meer).
 • U heeft vakantieplannen of gaat naar een land buiten Nederland.
 • U wordt gedetineerd.
Langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland?

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Voor vakantie of familiebezoek? Dan moet u deze vakantie of dit verblijf buiten Nederland uiterlijk 2 weken voor vertrek aan ons doorgeven met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. Wij hebben dan genoeg tijd om u eventueel op te roepen voor een gesprek of onderzoek.  
Geeft u niet minimaal 2 weken voor uw vertrek door dat u een periode langer dan 4 weken buiten Nederland gaat doorbrengen? Dan heeft dit gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete.

U ontvangt binnen 2 weken nadat u uw vakantie aan ons heeft doorgegeven een bevestigingsbrief.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op.

Hoe geef ik een wijziging door?

Wilt u een wijziging doorgeven? Ga dan naar Hoe geef ik wijzigingen door met een WIA-, WAO, WAZ- of Wajong-uitkering?.  

Iedere wijziging moet bij ons gemeld zijn binnen 1 week nadat deze wijziging bij u bekend was, of had kunnen zijn.

Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik een wijziging niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt.

 • Geeft u niet de juiste informatie aan ons door?
 • Is uw informatie niet volledig?
 • Verandert er iets in uw situatie? En heeft u dit niet binnen 1 week nadat het bij u bekend was of bekend had kunnen zijn, gemeld bij UWV? Dan krijgt u tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.