Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn plichten met oude Wajong

Geef uw vakantie of verblijf buiten Nederland door

Voor het doorgeven van uw vakantie, maakt het uit of u afspraken over uw re-integratie of begeleiding heeft of niet.

Ik heb afspraken over mijn re-integratie of begeleiding

Heeft u met ons afspraken over uw re-integratie of begeleiding? Of volgt u een re-integratietraject? Overleg uw vakantieplannen dan met UWV. Want uw vakantie mag uw re-integratie niet in de weg staan.
Let op:
Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.

Wat gebeurt er als ik afspraken heb en mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Zijn er afspraken over uw re-integratie of begeleiding en geeft u niet door dat u op vakantie gaat? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt dan tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering ontving, dan moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Ik heb geen afspraken over mijn re-integratie of begeleiding

Gaat u langer dan 4 weken naar een land buiten Nederland? Voor vakantie of familiebezoek? Geef dit dan aan ons door met het formulier Wijzigingen doorgeven als u een WIA, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft. Wij moeten uiterlijk 2 weken van tevoren weten dat u vertrekt.  Wij hebben dan genoeg tijd om u eventueel op te roepen voor een gesprek of onderzoek.
U ontvangt binnen 2 weken nadat u uw vakantie aan ons heeft doorgegeven een bevestigingsbrief.

Let op: Heeft u een werkgever? Overleg uw vakantieplannen dan ook met hem.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft
Wat gebeurt er als ik mijn vakantie niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Geeft u niet minimaal 2 weken van tevoren door dat u langer dan 4 weken naar het buitenland gaat? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, moet u dat bedrag terugbetalen. Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.

Blijf bereikbaar

Gaat u korter dan 4 weken op vakantie of er even tussenuit? Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Blijft u met vakantie in Nederland? Dan hoeft u dat ook niet aan ons door te geven. Maar u moet er wel voor zorgen dat u bereikbaar bent voor UWV. Zo mist u geen afspraken met ons. Wij kunnen u bijvoorbeeld via een brief uitnodigen voor een gesprek. U kunt uw post laten doorsturen of uw verblijfadres aan ons doorgeven.