Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn plichten met oude Wajong

Geef al uw (vrijwilligers)werk door

Gaat u meer of minder werken? In loondienst of als zelfstandige? Of gaat u meer of minder verdienen of stopt u juist met werken? Geef dit dan aan ons door: u moet het bij UWV hebben gemeld binnen 1 week nadat dit bij u bekend is of bekend had kunnen zijn.

Geef ook uw vrijwilligerswerk door

Wilt u naast uw uitkering vrijwilligerswerk doen, met of zonder (onkosten)vergoeding? Dat mag. Dat is een goede manier om werkervaring op te doen en om uw sociale contacten te onderhouden.

Hiervoor heeft u geen toestemming van UWV nodig. Geef het wel altijd aan ons door. Wij bekijken dan of het vrijwilligerswerk past in de afspraken in uw werkplan. Wordt u begeleid door een re-integratiebureau? Geef het vrijwilligerswerk dan ook door aan uw begeleider.

Twijfelt u over wat u wel of niet moet doorgeven? Neem dan contact met ons op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact. Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Wij kunnen u dan sneller helpen.

Hoe geef ik een wijziging door?

U geeft uw wijzigingen door aan UWV met het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft’. Woont u buiten Nederland? Dan moet u gebruikmaken van het formulier ‘Doorgeven wijzigingen buitenland bij arbeidsongeschiktheidsuitkering’.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft Doorgeven wijzigingen buitenland bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering
Heeft u een toeslag van UWV?

Ontvangt u een Wajong-uitkering én een toeslag van UWV? Dan zijn er extra wijzigingen die u aan ons moet doorgeven.

Wat gebeurt er als ik (vrijwilligers)werk niet doorgeef?

Wij controleren of u zich aan uw plichten houdt. Doet u (vrijwilligers)werk? En heeft u dit niet gemeld binnen 1 week nadat het bij u bekend is of bekend had kunnen zijn? Dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. U krijgt tijdelijk minder of geen uitkering en/of een boete. Als u te veel uitkering heeft ontvangen, dan moet u dat bedrag terugbetalen.

Houdt u bewust informatie achter? Dan kan UWV besluiten hiervan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie.