Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Werk mee aan het opstellen van het werkplan

Als UWV heeft beoordeeld dat u arbeidsvermogen heeft, dan krijgt u een uitnodiging voor een startgesprek met onze arbeidsdeskundige of adviseur werk. U bekijkt samen welke re-integratieactiviteiten u kunt doen om werk te vinden of te houden. Bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of re-integratietraject.

De afspraken die u hierover maakt, komen in uw werkplan te staan. U moet meewerken aan het opstellen van het werkplan. En u moet zich houden aan de afspraken die in uw werkplan staan. Als u geen hulp wilt van UWV, kunt u zelfstandig werken aan uw re-integratie. Wij nemen elk jaar contact met u op om te bespreken hoe het met u gaat. U bent verplicht om naar een gesprek met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk te komen. Meldt u zich niet af en bent u zonder goede reden niet naar het gesprek gekomen? Dan betalen wij u tijdelijk geen uitkering. Als u al begeleiding heeft bij het zoeken naar werk, dan houdt u die begeleiding.

Wat gebeurt er als ik niet naar het gesprek kom?

Als u een uitnodiging krijgt voor een gesprek met de arbeidsdeskundige of adviseur werk, dan bent u verplicht om naar dit gesprek te komen. Kunt u niet komen? Meld dit dan vooraf. Meldt u zich niet af en bent u zonder goede reden niet naar het gesprek gekomen? Dan betalen wij u tijdelijk geen uitkering.