Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Houd u aan de afspraken in het werkplan

Met de arbeidsdeskundige of adviseur werk bespreekt u wat uw mogelijkheden zijn om te gaan werken en wat voor u passend werk is. Passend werk is werk dat aansluit bij uw mogelijkheden en uw gezondheidssituatie. De overheid vindt het belangrijk dat u meedoet in de samenleving. Dit betekent niet altijd dat u betaald werk gaat doen. Soms kan dit ook met activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, die u op weg kunnen helpen naar een betaalde baan. 

U bekijkt samen met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk welke re-integratieactiviteiten u gaat doen om aan de slag te gaan.

Bij re-integratieactiviteiten moet u bijvoorbeeld denken aan:

  • een re-integratietraject;
  • een training of opleiding;
  • een werkervaringsplaats.

De afspraken die u hierover maakt met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk, komen in uw werkplan te staan.

U moet zich houden aan de afspraken die in het werkplan staan. Staat er bijvoorbeeld in welke sollicitatie- of re-integratieactiviteiten u gaat doen? Dan moet u zich hieraan houden.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan mijn re-integratie?

Werkt u niet mee aan uw re-integratie? En heeft u hiervoor geen goede reden? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw Wajong-uitkering. U krijgt dan misschien tijdelijk minder of geen uitkering.