Mijn plichten en rechten met oude Wajong

Mijn extra plichten als ik arbeidsvermogen heb

Heeft UWV beoordeeld dat u arbeidsvermogen heeft? Dan heeft u een aantal extra re-integratieplichten. Dat betekent dat u er, met hulp van UWV, alles aan doet om mee te doen in de maatschappij. U moet bijvoorbeeld meewerken aan het opstellen van een re-integratievisie. Dit noemen we een werkplan.

Heeft UWV beoordeeld dat u geen arbeidsvermogen heeft? Dan heeft u geen re-integratieplichten.