Mijn inkomsten tijdens oude Wajong

Wanneer verandert mijn oude Wajong-uitkering?

Ik ga werken

Als u gaat werken, verdient u zelf geld. De hoogte van uw Wajong-uitkering kan dan veranderen. Wilt u alvast berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Bekijk dan de Rekenhulp: Oude Wajong. De rekenhulp gaat uit van het minimum(jeugd)loon. Verdiende u voordat u uw Wajong-uitkering kreeg meer dan het minimum(jeugd)loon? Of studeerde u? Dan kan uw uitkering hoger zijn. Dit ziet u niet in de rekenhulp.

Krijg ik een nieuwe beoordeling?

De eerste 5 jaar dat u werkt, kan de hoogte van uw Wajong-uitkering veranderen. Maar uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk. Wordt u weer ziek of stopt uw werk? Dan krijgt u gewoon weer uw oude Wajong-uitkering. Pas als u 5 jaar heeft gewerkt, krijgt u een nieuwe beoordeling. Wij kijken dan naar de inkomsten die u het laatst verdiende. U krijgt misschien een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Wordt uw percentage lager dan 25%? Dan stopt uw Wajong-uitkering volledig.