Mijn inkomsten tijdens oude Wajong

Hoe hoog is mijn oude Wajong-uitkering?

Om te beslissen hoe hoog uw oude Wajong-uitkering wordt, bekijken wij:

  • of u nu in de toekomst arbeidsvermogen heeft;
  • wat u nu nog kunt verdienen;
  • wat u zou kunnen verdienen als u niet ziek of gehandicapt was.

Met het verschil tussen deze 2 bedragen stellen wij vast hoeveel procent u minder kunt verdienen. Dit noemen wij het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Weet u uw arbeidsongeschiktheidspercentage? Dan kunt u zien in welke klasse van arbeidsongeschiktheid u valt. Bij elke klasse hoort een percentage waarmee wij uw oude Wajong-uitkering berekenen. Voor uw uitkering gaan wij meestal uit van het minimumloon dat geldt voor uw leeftijd. U vindt het minimum(jeugd)loon op Bedragen. In de tabel staat hoeveel van het minimum(jeugd)loon u krijgt.

Let op: bent u 80% of meer arbeidsongeschikt? Dan bekijken wij bij het berekenen van uw Wajong-uitkering of u arbeidsvermogen heeft. Heeft u arbeidsvermogen? Dan is uw uitkering maximaal 70% van het minimumloon. Heeft u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen? Dan is uw uitkering maximaal 75% van het minimumloon.


Arbeidsongeschiktheidspercentage Hoogte Wajong-uitkering
80% of meer:
- als u arbeidsvermogen heeft
70% van het minimumloon
- als u nu en in de toekomst geen arbeidsvermogen heeft
75% van het minimumloon
65% tot 80% 50,75% van het minimumloon
55% tot 65% 42% van het minimumloon
45% tot 55% 35% van het minimumloon
35% tot 45% 28% van het minimumloon
25% tot 35% 21% van het minimumloon
minder dan 25% geen recht op Wajong-uitkering