Mijn inkomsten tijdens oude Wajong

Als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft, is het vaak moeilijk om zelf genoeg geld te verdienen. Wij kunnen u helpen bij het zoeken en behouden van werk.

Heeft u nu en in de toekomst geen mogelijkheden om te werken? Dan zorgt de Wajong-uitkering voor (een aanvulling op uw) inkomsten. Een Wajong-uitkering is dan maximaal 75% van het minimum(jeugd)loon.

Wilt u weten hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u werkt? Ga dan naar de Rekenhulp oude Wajong.

In de brief met de beslissing staat of u een Wajong-uitkering krijgt en hoe hoog uw uitkering is. Ook leest u in deze brief hoe wij de hoogte van uw uitkering hebben berekend.

Let op: vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet ingegaan. In de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2018 beoordelen wij daarom de persoonlijke situatie van alle Wajongers. Wij kijken dan of u mogelijkheden heeft om te werken. Dit noemen we arbeidsvermogen. Vindt UWV dat u arbeidsvermogen heeft? Dan wordt de hoogte van uw Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 lager. Namelijk 70% van het minimumloon. Dit was in 2017 75% van het minimumloon. Het maakt dan niet uit of u oude Wajong of Wajong 2010 heeft. Kijk voor meer informatie over de beoordeling op uwv.nl/vragenwajong.