Ik heb een overstap naar Wajong 2010 aangevraagd

Nadat wij uw aanvraagformulier hebben ontvangen, sturen wij u een uitnodiging voor een gesprek met een contactpersoon bij UWV. Dat kan een arbeidsdeskundige of een adviseur werk zijn. Hij zet nog eens de voor- en nadelen voor u op een rij. Met de arbeidsdeskundige of adviseur werk maakt u daarna een aantal plannen en afspraken voor de toekomst. Deze zet de hij in een persoonlijk participatieplan. U moet zich aan de afspraken in het participatieplan houden. Ook kijkt uw contactpersoon met u naar de gevolgen voor uw inkomsten.

Wilt u berekenen hoe hoog uw inkomsten per maand ongeveer zijn als u Wajong 2010 heeft, en als u oude Wajong heeft? En wilt u deze inkomsten met elkaar vergelijken? Ga dan naar de Rekenhulp overstap oude Wajong naar Wajong 2010.

Ik wil toch niet overstappen

Na het gesprek met de arbeidsdeskundige of adviseur werk heeft u 7 werkdagen om ons te laten weten of u wilt overstappen. Wilt u nog steeds overstappen? Dan krijgt u een brief met de definitieve beslissing. In deze brief staat vanaf welke datum u onder Wajong 2010 valt. U kunt vanaf die datum niet meer terug naar de oude Wajong.

Wanneer krijg ik de beslissing?

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, handelt UWV deze zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 weken af. Zodra UWV een beslissing heeft genomen, ontvangt u een brief met deze beslissing. In deze brief staat dan ook vanaf welke datum u onder Wajong 2010 valt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een beslissing van UWV? Bijvoorbeeld omdat uw Wajong-uitkering wordt verlaagd of uw aanvraag afgewezen? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u al bezwaar gemaakt en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen.

Bezwaar maken tegen een beslissing