Ik wil overstappen naar Wajong 2010

Ik heb al werk: wat betekent de overstap?

Mijn inkomsten als ik overstap

Een Wajong-uitkering is een aanvulling op het loon dat u verdient met werken. Hoe meer u zelf verdient, hoe meer u meestal overhoudt.

Als u overstapt naar Wajong 2010, dan valt u onder de voortgezette werkregeling.

In de volgende gevallen is het financieel gunstig om over te stappen naar Wajong 2010:

  • U verdient bruto 20% of meer van het wettelijk minimumloon. Wij vullen uw loon aan tot het minimumloon.
  • U verdient bruto 20% of meer van het wettelijk minimumloon, en u valt onder de Bremanregeling. Wij vullen dan aan tot maximaal 120% van het minimumloon.

Wilt u berekenen hoe hoog uw inkomsten per maand ongeveer zijn als u Wajong 2010 heeft, en als u oude Wajong heeft? En wilt u deze inkomsten met elkaar vergelijken? Ga dan naar de Rekenhulp overstap oude Wajong naar Wajong 2010.

Twijfelt u nog of u wilt overstappen? Dan raden wij u aan om het formulier 'Overstap naar Wajong 2010' in te vullen. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek met de arbeidsdeskundige of de adviseur werk. Hij kijkt samen met u naar de gevolgen voor uw inkomsten. Na het gesprek heeft u 7 werkdagen om ons te laten weten of u wilt overstappen.