De beoordeling van mijn arbeidsvermogen

Wat is het verschil tussen arbeidsongeschiktheid en arbeidsvermogen?

Bij uw Wajong-aanvraag of bij een herbeoordeling, hebben wij beoordeeld of u arbeidsongeschikt bent. De beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid gaat anders dan de beoordeling van uw arbeidsvermogen. Daarom kunt u volledig arbeidsongeschikt zijn, maar toch arbeidsvermogen hebben.

Wat is het verschil?

Uw arbeidsongeschiktheid beoordelen wij door te kijken naar wat u zou kunnen verdienen als u niet ziek of gehandicapt was. Wij vergelijken het inkomen dat u met uw ziekte of handicap nog kan verdienen met het minimumloon. Hieruit komt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. U leest hier meer over de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid op Hoe hoog is mijn oude Wajong-uitkering? 

Bij de beoordeling van uw arbeidsvermogen bekijken wij of u nu en in de toekomst mogelijkheden heeft om te werken. Wij kijken daarbij niet naar wat u zou kunnen verdienen als u niet ziek of gehandicapt was, of naar uw kansen op de arbeidsmarkt. U heeft ook arbeidsvermogen als u werk kunt doen waarmee u minder dan het minimumloon verdient.