Ik verdien genoeg

Als u meer gaat werken, kan dat gevolgen hebben voor uw oude Wajong-uitkering. Wilt u berekenen hoe hoog uw totale inkomsten per maand ongeveer zijn als u gaat werken? Ga dan naar de Rekenhulp: Oude Wajong. Veranderen uw inkomsten, dan kan uw Wajong-uitkering ook veranderen.

Percentage arbeidsongeschiktheid

De eerste 5 jaar dat u werkt, kan de hoogte van uw Wajong-uitkering veranderen. Maar uw arbeidsongeschiktheidspercentage blijft gelijk. Wordt u weer ziek of stopt uw werk? Dan krijgt u gewoon weer uw oude Wajong-uitkering. Pas als u 5 jaar heeft gewerkt, krijgt u een nieuwe beoordeling. Wij kijken dan naar de inkomsten die u het laatst verdiende. U krijgt misschien een lager arbeidsongeschiktheidspercentage. Wordt uw percentage lager dan 25%? Dan stopt uw Wajong-uitkering volledig.

Geef wijzigingen door

Geef veranderingen in uw werk en inkomsten altijd door aan UWV met het formulier 'Wijzigingen doorgeven als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft