Ik ga in een land buiten Nederland wonen

Gaat u in een land buiten Nederland wonen? Geef dit altijd aan ons door met het formulier 'Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft'. Doe dat binnen 1 week nadat het bij u bekend is. Of had kunnen zijn. Uw Wajong-uitkering stopt op de eerste dag van de maand na uw vertrek. Het maakt hierbij niet uit naar welk land u verhuist.

Doorgeven wijzigingen als u een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering heeft

In de volgende situaties kunt u misschien wel een Wajong-uitkering houden in een ander land dan Nederland:

  • U heeft een medische behandeling nodig in een ander land dan Nederland.
  • U heeft in het buitenland meer mogelijkheden om weer aan het werk te gaan of te re-integreren.
  • Het is voor uw ouders of verzorgers noodzakelijk om naar een ander land te verhuizen en u bent voor uw verzorging van hen afhankelijk.

Geldt 1 van deze situaties voor u? Of gaat het om een andere bijzondere situatie waarom u naar een land buiten Nederland verhuist? Stuur dan een brief naar:

UWV
Postbus 244
1000 AE Amsterdam

Schrijf in die brief waarom u uw Wajong-uitkering wilt behouden. Wij beoordelen altijd hoe de situatie voor u is. Wij laten u dan weten of de hulp bij werk of uw uitkering in het buitenland wordt voortgezet.

Ik heb geen verblijfsvergunning meer

Heeft u geen geldige verblijfsvergunning meer? Dan stopt uw Wajong-uitkering. Bij de Immigratie en naturalisatiedienst (IND) vindt u meer informatie over verblijfsvergunningen.