Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Als u het formulier 'Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen' heeft ingediend, beoordelen wij welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen. De uitkomst van de beoordeling bepaalt ook of u ondersteuning krijgt van UWV of van de gemeente.

Er zijn 3 vormen van ondersteuning:

  • een Indicatie banenafspraak;
  • een positief Advies indicatie beschut werk;
  • een Wajong-uitkering.

Wilt u weten welke ondersteuning u misschien kunt krijgen? Kies dan uw situatie op de onderstaande advieswijzer.

Bekijken advieswijzer ondersteuning