Welke ondersteuning kan ik krijgen?

Als u een Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen heeft ingediend, beoordelen wij welke vorm van ondersteuning u kunt krijgen. De uitkomst van de beoordeling bepaalt ook of u ondersteuning krijgt van UWV of van de gemeente.

Afhankelijk van uw situatie zijn er 3 soorten ondersteuning:

  • Kunt u door uw ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u misschien een Indicatie banenafspraak. Dit is een verklaring waarmee u onder de doelgroep van de banenafspraak valt. In de banenafspraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze banen gaan creĆ«ren voor mensen met een ziekte of handicap.
    Als u een Indicatie banenafspraak heeft, nemen wij u op in het doelgroepregister. U heeft dan meer kans op werk. Want het is voor werkgevers financieel aantrekkelijk om iemand uit het doelgroepregister in dienst te nemen of te houden.
  • Kunt u alleen werken met begeleiding en aanpassingen op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden? Ook niet met hulp van de gemeente of UWV? Dan geven wij een positief Advies indicatie beschut werk. U kunt met dit advies naar uw gemeente gaan. De gemeente beslist vervolgens of u ook echt een Indicatie beschut werk krijgt.
  • Kreeg u op jonge leeftijd een ziekte of handicap, en kunt u daardoor nu en in de toekomst niet meer werken? Als u voldoet aan de voorwaarden van Wajong 2015, dan kunt u van UWV een Wajong-uitkering krijgen.

Wilt u weten welke vorm van ondersteuning u misschien kunt krijgen? Kies dan uw situatie op de onderstaande advieswijzer.

Bekijken advieswijzer ondersteuning