Wat is Wajong 2015?

Wajong 2015 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Deze wet is bedoeld voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen en die daardoor nu en in de toekomst niet meer kunnen werken. Dit noemen we volledig en duurzaam geen arbeidsvermogen.
Sinds de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning bij werk en inkomen voor mensen die wél arbeidsvermogen hebben.

Wilt u weten of u misschien Wajong 2015 of een andere vorm van ondersteuning kunt krijgen? Kies dan uw situatie op de onderstaande advieswijzer.

Bekijken advieswijzer ondersteuning