Wat is het doelgroepregister?

Wat is de kandidatenverkenner banenafspraak?

De kandidatenverkenner banenafspraak is een hulpmiddel voor werkgevers. Werkgevers die een vacature hebben, kunnen hiermee zoeken naar geschikte kandidaten die onder de banenafspraak vallen en in het doelgroepregister staan.

Als een werkgever uw anonieme profiel interessant vindt, doet hij een aanvraag bij het WerkgeversServicepunt. Een arbeidsadviseur neemt dan contact op met de werkgever en met u. Alleen als u een ontmoeting met deze werkgever ziet zitten, worden uw contactgegevens doorgegeven. Als u het niet wilt, geeft het WerkgeversServicepunt geen gegevens door.

Wie staan er in de kandidatenverkenner banenafspraak?

Iedereen die in de kandidatenverkenner banenafspraak staat, is ook opgenomen in het doelgroepregister. Dit zijn mensen die bijvoorbeeld een Wajong-uitkering of een Indicatie banenafspraak hebben én beschikken over arbeidsvermogen. Ook klanten van de gemeente worden aan de kandidatenverkenner banenafspraak toegevoegd. Het is niet zo dat u hiervoor speciaal toestemming moet geven.

Alle kandidaten in de kandidatenverkenner banenafspraak zijn anoniem. Dit betekent dat hierin geen persoonlijke gegevens staan zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Die gegevens krijgt de werkgever pas als u daar toestemming voor geeft.

Wat ziet de werkgever in de kandidatenverkenner banenafspraak?

Werkgevers zien in de kandidatenverkenner banenafspraak hoe de doelgroep van de banenafspraak is opgebouwd. Ook kunnen zij een selectie maken met kenmerken van de kandidaten. Bijvoorbeeld het opleidingsniveau, de reisafstand en de beschikbaarheid. Maar ook op de interesses van de kandidaten zoals ‘zorg’ of ‘verkoop’. De gegevens die in de anonieme profielen staan, zijn de gegevens die bij UWV of gemeenten bekend zijn. Deze gegevens zijn gebaseerd op het gesprek dat u met UWV of de gemeente heeft gehad.

De kandidaten in de kandidatenverkenner banenafspraak zijn altijd anoniem. Er zijn nooit persoonlijke gegevens zichtbaar zoals een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Hoe vindt een werkgever mij?

Als een werkgever uw anonieme profiel interessant vindt, vraagt hij informatie over u op bij het WerkgeversServicepunt. Een arbeidsadviseur neemt dan contact op met de werkgever om de aanvraag te bevestigen. Wij geven dan nog geen persoonlijke gegevens.

Het WerkgeversServicepunt neemt daarna contact met u op. Wilt u de werkgever ontmoeten? Alleen dan geeft het WerkgeversServicepunt pas uw persoonlijke gegevens door aan de werkgever. En het geeft dan ook een toelichting over uw situatie. De werkgever weet dan waarmee hij rekening moet houden om u een goede werkplek te kunnen bieden.