Wat is het doelgroepregister?

Kan ik mezelf aanmelden voor het doelgroepregister?

U kunt zich niet zelf aanmelden voor het doelgroepregister. U wordt in het doelgroepregister opgenomen als u behoort tot de doelgroep van de banenafspraak.

Staat u niet in het doelgroepregister en denkt u dat u wel tot de doelgroep behoort? Dan kunt u een Aanvraag Beoordeling arbeidsvermogen indienen. UWV beoordeelt dan welke ondersteuning u misschien kunt krijgen.

Kunt u werken, maar door een ziekte of handicap niet het minimumloon verdienen? Dan krijgt u een Indicatie banenafspraak. U wordt dan automatisch opgenomen in het doelgroepregister.