Hoe vraag ik ondersteuning aan?

Wat stuur ik mee met de Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen?

Het is belangrijk dat u rapporten of verslagen meestuurt. Dan kunnen wij uw aanvraag beter beoordelen. Bijvoorbeeld:

  • stageverslagen
  • rapporten of verslagen van school
  • verslagen van re-integratietrajecten
  • verslagen van jobcoaches of andere begeleiders
  • uw cv
  • uw Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • indicatiestellingen, zoals woonbegeleiding