Wilt u uw gesprek goed voorbereiden? Lees dan onderstaande tips:

  • Denk na over uw mogelijkheden. En over wat moeilijk is voor u.
  • Schrijf uw vragen op en neem ze mee.
  • Wilt u het gesprek opnemen, bijvoorbeeld met uw telefoon? Dan vragen wij u om dit 1 werkdag voordat het gesprek begint aan ons door te geven. Wij kunnen dan ook een geluidsopname maken voor ons archief, en de arts heeft tijd nodig om dit voor te bereiden. De geluidsopname is alleen voor eigen gebruik.

Als u het gesprek wilt opnemen, neem dan contact op via UWV Telefoon Werknemers. U vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Wat moet ik meenemen?

Naar het gesprek met de verzekeringsarts neemt u mee:

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • De uitnodiging van UWV.
  • Als u medicijnen gebruikt: uw medicijnen (in de originele verpakking met uw naam erop). Of een actueel overzicht van uw medicijnen (medicatieoverzicht). Dit kunt u krijgen bij uw apotheek.
  • Als u onder behandeling bent van een specialist of andere behandelaar: de gegevens van uw laatste of volgende afspraak. Dus de datum, tijd en plaats en de naam en het specialisme van de behandelaar.
  • Verslagen van uw eigen huisarts of specialist die u nog niet heeft meegestuurd met de aanvraag. De verzekeringsarts krijgt zo een completer beeld van uw situatie. Let op:┬áHet gaat om verslagen die u al in u bezit heeft. U hoeft deze niet speciaal op te vragen bij uw huisarts of specialist.