Raad van Bestuur

A. Paling MBA (Voorzitter Raad van Bestuur) Fred Paling

Fred Paling
"Ook met minder budget kunnen we een doorslaggevende bijdrage leveren aan het arbeidsmarktperspectief van mensen die het zonder steuntje in de rug niet redden."

Fred Paling is sinds juli 2010 lid van de Raad van Bestuur van UWV.

Loopbaan

Fred Paling werd in 1962 geboren in Den Haag. Hij studeerde sociologische economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en Business Administration aan de Newport / Delta University in Utrecht. Daarnaast volgde hij verschillende managementopleidingen. Fred Paling begon zijn loopbaan in 1986 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eind 1998 werd hij plaatsvervangend directeur Financieel en Personeel Beheer op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In april 2001 werd hij adjunct-directeur Financieel Economische Zaken en Kwaliteit bij de uitvoeringsinstelling Cadans, die in 2002 opging in UWV. Bij UWV was Fred Paling achtereenvolgens directeur Uitvoering WW, directeur Uitvoering Arbeidsgeschiktheid en directeur van de divisie Arbeidsgeschiktheid.

Nevenfuncties

  • Lid bestuur Stichting Talent Ontwikkeling Sociale Verzekeringen (TOSV)
  • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
  • Voorzitter Raad van Toezicht de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)