De Raad van Bestuur van UWV stelt de missie, ambities, strategie en waarden en normen van UWV vast. Daarnaast nemen de leden van de Raad van Bestuur besluiten binnen de centrale kaders van de bedrijfsvoering en over alle onderwerpen die voor een klantvriendelijke, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de sociale verzekeringswetten noodzakelijk zijn. De Raad van Bestuur legt over de prestaties van UWV verantwoording af aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De minister benoemt de leden van de Raad van Bestuur.