Bedrijfsonderdelen

Uitkeren

Als werken niet of niet direct mogelijk is, verzorgen we een uitkering. Bijna 1,4 miljoen werkloze, zieke of arbeidsongeschikte Nederlanders en hun gezinnen zijn voor hun inkomen afhankelijk van UWV. Onze divisie Uitkeren zorgt ervoor dat zij hun uitkering snel en correct ontvangen. Voor de meeste wetten geldt een termijn van 4 weken. Dat betekent dat de burger die tijdig een uitkering heeft aangevraagd, binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld een eerste betaling op zijn rekening heeft staan. Als dat niet lukt, geven we een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiƫle problemen raken.

Invorderen

Daarnaast is Uitkeren verantwoordelijk voor een inkomende geldstroom via invorderingen van boetes, rentevorderingen, onterecht uitbetaalde uitkeringen, beslag op derden en verhaal bij faillissementen.