Bedrijfsonderdelen

Handhaving

Klanten verwachten van UWV goede dienstverlening. Andersom verwachten wij van onze klanten dat zij zich aan regels en plichten houden. Vanaf het moment dat ze een uitkering aanvragen tot de beƫindiging daarvan. Binnen UWV houden alle betrokken bedrijfsonderdelen elkaar daarom voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen rond de klant. Het bedrijfsonderdeel Handhaving is verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid van UWV.

Werkwijze

De grootste groep klanten heeft de intentie om de regels keurig na te leven. We zorgen daarom voor juiste voorlichting, maken heldere afspraken met onze klanten en houden hen daaraan. Als klanten zich toch niet aan de regels houden, proberen we dat tijdig te signaleren zodat zij niet onnodig worden geconfronteerd met de vervelende gevolgen van een overtreding. We onderzoeken ook systematisch waarom mensen regels overtreden. De uitkomsten hiervan gebruiken we om regelovertreding zoveel mogelijk te voorkomen. Met behulp van statistische modellen en bestandsvergelijkingen voeren we risicoanalyses uit om in kaart te brengen onder welke groepen de kans op misbruik het grootst is. Daarnaast voeren onze medewerkers dossieronderzoeken uit en vergelijken we bestanden om verzwegen inkomsten en gewerkte uren op te sporen. Mensen die bewust de regels overtreden, kunnen rekenen op een sanctie en moeten hun onterecht ontvangen uitkering terugbetalen.

Bij het tegengaan van fraude werken we nauw samen met verschillende partijen zoals de Belastingdienst, de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie.