Bedrijfsonderdelen

Gegevensdiensten

Onze divisie Gegevensdiensten verzamelt en beheert in de Polisadministratie de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Die gegevens gebruiken wij om de hoogte van uitkeringen te berekenen en om formulieren vooraf zo veel mogelijk in te vullen.

Gegevens delen met derden

We stellen de gegevens ook beschikbaar aan derden, zoals de Belastingdienst, gemeentelijke sociale diensten, pensioenfondsen, de Sociale Verzekeringsbank en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zo zorgen we ervoor dat werkgevers en werknemers nog maar één keer gegevens over werk en inkomen aan de overheid hoeven aan te leveren. De Belastingdienst kan met gegevens uit de Polisadministratie belastingaangifteformulieren vooraf invullen en de hoogte van toeslagen (huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag) gemakkelijk vaststellen. Gemeenten gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om vast te stellen welke burgers in aanmerking komen voor kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen.

Dienstverlening Gegevensdiensten

Onder Gegevensdiensten vindt u meer informatie over de dienstverlening.