Aan het begin van de 21e eeuw zorgt de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) voor een nieuwe organisatie van de sociale zekerheid in Nederland. In 2002 fuseren de uitvoeringsinstellingen Cadans, Gak, GUO, SFB en USZO en opdrachtgever Lisv tot één organisatie: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Arbeidsbemiddeling wordt de taak van het nieuwe Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 

Per 1 januari 2009 fuseren UWV en CWI. Op werk gerichte activiteiten komen te vallen onder de UWV-divisie WERKbedrijf. Dankzij de krachtenbundeling met CWI en de samenwerking met gemeenten en andere publieke en private partijen, is UWV een onmisbaar onderdeel van het publiek sociaal stelsel.

Organisatiestructuur

De belangrijkste activiteiten van UWV zijn ondergebracht in 5 divisies, namelijk Uitkeren, WERKbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. De landelijke bedrijfsonderdelen Bezwaar en Beroep, en Handhaving ondersteunen daarbij. Daarnaast bestaat UWV uit 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum. U ziet de structuur terug in ons organogram (pdf, 347 kB).

Huisvesting

UWV heeft kantoren door heel Nederland. Werkzoekenden kunnen bij ons terecht op Werkpleinen. Het landelijk netwerk bestaat uit 35 regionale vestigingen. Daarnaast hebben wij 27 kantoren waar klanten voor andere zaken terecht kunnen. U kunt telefonisch contact opnemen met ons via de klantcontactcentra in Groningen, Almere en Goes. Het hoofdkantoor van UWV staat in Amsterdam.

Onze medewerkers

Bij UWV werken 19.437 mensen (17.056 fte’s - februari 2015). Structureel krimpt het aantal medewerkers bij UWV. De bezuinigingen zorgen ervoor dat duizenden arbeidsplekken verdwijnen. We zorgen daarom voor continue scholing van medewerkers en uitstroom naar ander werk. Tegelijkertijd staan we klaar staan om onverwachte werkdruk op te vangen, bijvoorbeeld in verband met de nog steeds grote werkloosheid. Daarvoor zetten we zoveel mogelijk boventallig verklaarde medewerkers in op tijdelijke functies.

UWV vindt diversiteit belangrijk en vanzelfsprekend en gaat hier respectvol mee om. UWV werkt aan een open sfeer waarin medewerkers zich gewaardeerd, gerespecteerd en op hun gemak voelen. Lees meer hierover in het manifest 'Diversiteit en Inclusiviteit (pdf, 307 kB)'.

Collectieve arbeidsovereenkomst UWV

UWV staat voor toekomstbestendigheid en professionele dienstverlening aan klanten. De dienstverlening gebeurt net als in de buitenwereld zoveel mogelijk digitaal, maar daar waar nodig is de dienstverlening persoonlijk en dus op de klant afgestemd. In het licht van deze ontwikkelingen moet UWV wendbaarder worden. Cao-partijen willen de inzetbaarheid en eigen regie van de medewerker over de loopbaan vergroten. Daardoor zijn medewerkers sterk, mobiel en weerbaar en kunnen zij de ontwikkelingen tegemoet treden. Belangrijk daarbij is dat UWV voor alle medewerkers in alle stadia van de loopbaan een aantrekkelijke werkgever is.

In dat kader zijn cao-partijen erin geslaagd voor meerdere jaren afspraken met elkaar te maken. Deze bieden medewerkers duidelijkheid en perspectief over hun werk, hun inkomen en de ontwikkeling van hun arbeidsvoorwaarden.

De cao heeft een looptijd van 1 jaar, te weten van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Onderdeel van de afspraken is een verlenging van het huidige Sociaal Plan tot en met 31 maart 2022.

Download de collectieve arbeidsovereenkomst UWV (pdf, 503 kB) en het Sociaal Plan UWV (pdf, 335 kB).