Samenwerken

Cliëntenraden

We willen graag weten wat er bij de klanten leeft. Onze klanten kunnen vertellen hoe zij de dienstverlening van UWV in de praktijk ervaren. Voor die kennis zorgen onze cliëntenraden.

Wegwijzer naar betere dienstverlening

Er zijn 11 raden in de districten die zich vooral bezighouden met de uitvoering. Daarnaast is er 1 centrale cliëntenraad die zich als gesprekspartner van de Raad van Bestuur richt op de koers die UWV vaart. De leden van de cliëntenraden zijn voorgedragen door vakorganisaties en cliëntenorganisaties. Iedere cliëntenraad telt 16 zetels.

In de raden zitten mensen die wegens arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid klant zijn van UWV of als werkzoekende bij het WERKbedrijf staan ingeschreven. Zij geven hun mening over de dienstverlening, gebaseerd op hun eigen persoonlijke ervaringen.

Volwaardige gesprekspartners

Alle cliëntenraden geven UWV vanuit hun praktijkervaring adviezen, ze maken knelpunten zichtbaar en doen voorstellen voor betere dienstverlening. Het zijn stuk voor stuk volwaardige gesprekspartners die gevraagd en ongevraagd meedenken en adviseren over onze dienstverlening. Dat gebeurt op alle niveaus binnen UWV. Dankzij de inbreng van de cliëntenraden kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en de klantgerichtheid versterken.

Wilt u geen lid worden, maar wilt u alleen een verbetersuggestie doen over onze dienstverlening? Dan kan dat ook via de cliëntenraden.