Kennis

We gebruiken kennis bij het verbeteren van onze dienstverlening. Die kennis ontwikkelen we zelf en samen met partners via eigen onderzoek, onderzoek door derden, via pilotprojecten en tijdens het uitvoeren van onze wettelijke taken. Daarnaast monitoren we (onderzoek naar) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Kennisdeling

UWV stelt zijn kennis ter beschikking aan iedereen die daar interesse voor heeft. We maken onze onderzoeken openbaar en stellen instrumenten en data ter beschikking aan derden. Daarbij houden we altijd rekening met de privacy van onze klanten. De kennispublicaties van UWV publiceren we op uwv.nl/kennis.